dijous, 7 de setembre de 2017

Comunicació amb els pares

Des d'aquest curs, la comunicació als pares de les faltes d'assistència es realitzarà a través de Web Família. Més endavant donarem informació més detallada.